เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถ และถนนคสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยได้มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ตรวจรับงานศูนย์กำจัดขยะ.pdf