เลือกหน้า

ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ รับการตรวจประเมิน ชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศในรอบสุดท้าย


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf