เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเ ออกดำเนินการเก็บขยะในที่รกร้างที่มีประชาชนแอบนำขยะมาทิ้ง บริเวณซอยอำนวยสุข1