เลือกหน้า

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นำรถแบคโฮดำเนินการขุดลอกลำรางกำจัดวัชพืชเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากมี วัชพืชขวางทางน้ำบริเวณข้างศูนย์อนามัยแห่งที่ 1 บ้านเมืองน้อย..ชุมชนเมืองน้อยเหนือ เพื่อระบายน้ำเข้าหนองใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูหน้าแล้ง