เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิ.ย 2564 ในเขต 25 ชุมชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพัฒนาระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคระบาด ไม่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน
👉สามารถดูสถิติการให้บริการฉีดวัคซีนได้ในตารางและลิงค์ข้างล่างได้เลยคะ 👇👇
👉👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 044811685
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ