เลือกหน้า

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องคำร้องผ่าน qr code 2เรื่องครับ ได้แก่ คำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง และแจ้งฝาท่อแตกหรือชำรุด หากพบเห็นไฟฟ้าดับ ฝาท่อแตก เพียงสแกน qr code นี้ และเข้ากรอกข้อมูล ส่งเข้ามาครับ