เลือกหน้า

ร้านค้าในจังหวัดชัยภูมิ CafeAmazon ราชพฤกษ์ / Friend sheep  บริจาคแกลนนมขนาด 2,5,10 ลิตร สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับแอล์กอฮอล์100% จำนวน 500ลิตร จากจังหวัดชัยภูมิและสนง.สรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ

#ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19
#กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย
#สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ติดต่อผู้อื่น
#เว้นระยะห่างทางสังคม
#เข้าบ้านทุกครั้งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อสัมผัสคนในบ้าน