เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการจ้างงานและส่งเสริม อาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย รับสมัครงานตำแหน่งทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1-4 เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ สามารถปฎิบัติงานได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.รับจำนวน 20 คน เวลา 15 วัน เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. นี้ติดต่อกองสวัสดิการสังคม 044-812 870 หรือนางอินอตินุช สร้างนานอกภูริ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 087-965 6519