เลือกหน้า

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำ “น้ำอภิเษก” และ “น้ำสรงพระมุรธาภิเษก” ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน นั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


รายละเอียด – gylc.pdf