เลือกหน้า
🔴จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล
วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยพิธีบวงสรวงทั้ง4จุด ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล , ห้องโถง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ , อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และ ปรางค์กู่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
♦นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
🔸เวลา 06.30 น.พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาแล(ศาลชั่วคราว)หนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
🔸เวลา 07.30 น.พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
🔸เวลา 07.45 น.พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาแล บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล พร้อมรำถวายเจ้าพ่อพญาแล
🔸เวลา 09.00 น.พิธีบวงสรวงปรางค์กู่ และรำถวาย ณ บริเวณปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
🔵เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 โดยการแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการกากี และชุดผ้าไทย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาวชัยภูมิได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำ และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต