เลือกหน้า

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ร่วมกับกลุ่มYEC และหน่วยงานต่างๆ จัดงานแถลงข่าวโครงการ ชัยภูมิรันนิ่ง วิ่งชมเมืองพยาแล ซึ่งเป็นงานวิ่งรอบเมืองชัยภูมิ
มี2ระยะ คือ Fun Run 4 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งด้านล่าง