เลือกหน้า

ทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ณ ถนนคนเดิน โดยมีผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อให้พื้นที่ในแต่ละโซนที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าเกิดความสะอาดอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าด้วยดีเสมอมา