เลือกหน้า

งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดตัดแต่งบริเวณด้านหน้ารั้วศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยการตัดแต่งต้นไม้หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และความสวยงามของต้นไม้ด้านหน้าประตูรั้วศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ