เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดงานวันเทศบาล และ Big cleaning day ตามโครงการ “ชัยภูมิ  บ้านสวย  เมืองสุข” ประจำเดือน เมษายน 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี