เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (๐๔๔) ๘๒๑๙๘๘ , ๘/๖๖๗๓ FAX ; (๐๔๔)๘๒๒๔๘๔
******************************************************************************
เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยพร้อมเพรียงกัน ในปีนี้เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นิมนต์ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ จำนวนกว่า ๕๐๐ รูป มาร่วมรับบิณฑบาต และรับพรปีใหม่จากเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ สำหรับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารที่เตรียมมาในการทำบุญตักบาตร ขอให้เป็นข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารตามความเหมาะสมที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่าย โดยในปีนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้รองรับให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการจัดรูปแบบของการตักบาตรใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการแบ่งโซนการตักบาตรออกเป็น 3 โซน โซนละ ๔ แถว ดังนี้
โซนที่ ๑ เริ่มจากธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
โซนที่ ๒ เริ่มจากโรงพยาบาลชัยภูมิ จนถึงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
โซนที่ ๓ เริ่มจากที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ จนถึงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
และจัดให้มีบาตรกลางบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ให้มีการเว้นระยะห่างในการนั่งตักบาตร ,จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วม นอกจากนี้เทศบาลเมืองชัยภูมิยังจัดเตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทุกท่านด้วย

ในโอกาสนี้ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชน มีการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอฝากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวัง เพราะความประมาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือเมาไม่ขับ และในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและออกไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้คนแออัด , เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น , หมั่นล้างมือบ่อยๆ และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

สาวิตรี นิยมพงษ์ พิมพ์/ ข่าว ๒๔ / ธ.ค /๖๓

เทศบาลเมืองชัยภูมิ