เลือกหน้า

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (๐๔๔) ๘๒๑๙๘๘ , ๘/๖๖๗๓ FAX ; (๐๔๔)๘๒๒๔๘๔
******************************************************************************
เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ถนนหฤทัย บริเวณด้านหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน ในปีนี้เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นิมนต์ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ จำนวนกว่า ๕๐๐ รูป มาร่วมรับบิณฑบาต และรับพรปีใหม่จากเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ สำหรับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารที่เตรียมมาในการทำบุญตักบาตร ขอให้เป็นข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารตามความเหมาะสมที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่าย โดยในปีนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้รองรับให้กับผู้ที่มานั่งทำบุญตักบาตรเหมือนเช่นทุกปี

ในโอกาสนี้ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชน มีการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอฝากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวัง เพราะความประมาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ที่สำคัญคือเมาไม่ขับ ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

สาวิตรี นิยมพงษ์ ข่าว
สาวิตรี นิยมพงษ์ พิมพ์
. ๒๓ / ธ.ค /๖๒