เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๒

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ถนนหฤทัย บริเวณหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิต ในการต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ในปีนี้ โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ จำนวนหลายร้อยรูป มาร่วมรับบิณฑบาต และสำหรับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารที่เตรียมมาในการทำบุญตักบาตร ขอให้เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ อาหารตามความเหมาะสมที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่าย โดยทางเทศบาลได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วย

ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มีความเป็นห่วงเป็นใย ในความปลอดภัยต่อชีวิต ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชน มีการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอฝากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวัง เพราะความประมาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ