เลือกหน้า

งานทันตกรรมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้นป.2/6 รร.อนุบาลชัยภูมิ ในโครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ช่วงเช้า 20 คน บ่าย 17 คน
✅ผลการตรวจฟัน➡️นักเรียนฟันแท้ผุ 26 คน
/มีหินปูนเหงือกอักเสบ 18 คน
✅งานทันตกรรมให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ 37 คน. / เคลือบหลุมร่องฟัน 23 คน