เลือกหน้า

เนื่องด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ(งานทะเบียนราษฎร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการปรับปรุงระบบของกรมการปกครอง จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ(งานทะเบียนราษฎร) ของดการให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการไว้ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ