เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ:ด้านโครงสร้างพื้นฐานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน:7 สายเป็นเงิน :16,890,400 บาท

  • สายที่ 1 ถนนยุติธรรมบริเวณสามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันตกปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตรกว้างเฉลี่ย 15.50-16.00 เมตรยาวประมาณ 215.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,383.00 ตร.ม.งบประมาณ 1,216,000 บาท
  • สายที่ 2 ถนนยุติธรรมบริเวณสี่แยกถนนหฤทัยไปทางทิศตะวันตกปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตรกว้างเฉลี่ย 13.50 เมตรยาวประมาณ 265.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,575.00 ตร.ม.งบประมาณ 1,217,900 บาท
  • สายที่3 ถนนโนนม่วงจากห้าแยกโนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 11.00-13.00 เมตร ยาวประมาณ 1,400.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680.00 ตร.ม. งบประมาณ 9,690,500 บาท
  • สายที่ 4 ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า เริ่มจาก แฟรตนิ่มมงคลไปทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณสะพานห้วยเสว ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00-10.00 เมตร ยาวประมาณ 620.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,205.00 ตร.ม. งบประมาณ 3,698,000 บาท
  • สายที่ 5 ถนนราษฎร์เจริญสุขเริ่มจากที่ทำการชุมชนราษฎร์ฯไปทางทิศเหนือจนสุดเขตเทศบาลฯปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรยาวประมาณ 475.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตร.ม. งบประมาณ 776,000 บาท
  • สายที่ 6 ชุมชนหนองหลอดเริ่มจาก บ้านเลขที่ 48/3 ม.7(ชย.ถ.2-136) จากถนนสายกลางบ้านไปทางทิศใต้ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 153.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.00 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท
  • สายที่ 7 ชุมชนหนองหลอด ซ.สถานตรวจ สภาพรถยนต์ พ.พาณิชเซอร์วิส จากถนนรอบหนองปลาเฒ่า ไปทางทิศตะวันตก(ชย.ถ.2-137) ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 124.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม.งบประมาณ 162,000 บาท