เลือกหน้า

ด้วยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด