เลือกหน้า

ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.


ประชุมสภาสามัญที่2-ปี62ครั้งที่-2.pdf