เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ คูคลอง ให้สะอาด สวยงาม
ภายในงานจัดให้มีสถานที่สำหรับลอยกระทง
จุดถ่ายรูปและจุดสอนทำกระทง
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้งดเว้นการจุดพลุดอกไม้เพลิง
และโคมลอยเพื่อป้องกันอันตรายอันก่อให้เกิดอัคคีภัย
บริเวณจัดงานห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด