เลือกหน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.


เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ62.pdf