เลือกหน้า

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบมา จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด