เลือกหน้า

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมกีฬานีกเรียนสังกัดเทศบาล  ประจำปี 2561 โดยมี โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงสาคริชวิทยา โรงเรียนสุนทรวัฒนา และโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมทำการแข่งขัน