เลือกหน้า
พี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางเมืองชัยภูมิในอนาคต ในโครงการการปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเติมแต้ม ตุ้มโฮม ลานบ้านลานเมือง ชม แนวทางที่เราจะก้าวไปร่วม แสดงความคิดเห็น และลงมือทำไปด้วยกัน 14 -15 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป
สระน้ำสวนสาธารณะ ถนนคนเดิน สนามกีฬา และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพัฒนาไปในทิศทางใด อยู่ที่ตัวของท่านเอง ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิกำหนดทิศทางเมืองชัยภูมิ ด้วยมือของเรา ทุก ๆคน ไปพร้อม ๆกัน