เลือกหน้า

“ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต และโปร่งใส ”

                วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.00 น.
เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ      และ   นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นำโดย  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 4 โรง
และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกันเดินตามเส้นทางซึ่งเริ่มตั้งขบวน
ณ ถนนบรรราการ(ตำรวจภูธรชัยภูมิ) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหฤทัย เลี้ยวซ้าย
ไปตามถนนราชทัณฑ์ ถนนโน่นม่วง ถนนยุติธรรม ถนนบูรพา จนมาสิ้นสุดที่
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ