เลือกหน้า

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2
เป็นประจำในทุกๆเช้า วันจันทร์ – วันศุกร์ ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า จะร่วมกันออกกำลังกาย และเป็นการพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนผู้มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาล