เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีระยะทางในการปั่นจักรยานกว่า 40 กิโลเมตร