เลือกหน้า
🔴วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ถนนเส้นชัยภูมิ-ตาดโตน โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลตามถนนทั้งสองฝั่งและคลองน้ำ เพื่อกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้มีจิตอาสาร่วมทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม