เลือกหน้า
การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิหลังน้ำลด
📌แจ้งขอให้ประชาชนนำชยะน้ำท่วม มาวางไว้หน้าบ้านหรือจุดรวมขยะ
📌18-19 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ งานเทศกิจฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำความสะอาด การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิ เร่งเก็บขนขยะน้ำท่วมและขยะปกติ ตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
📌18-19 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติการณ์เก็บขยะเช้านี้ที่เมืองชัยภูมิ รถขนขยะ ใช้ได้แล้ว 7 คัน ออกวิ่งในเส้นทางปกติ ส่วนรถดั้ม 8 คัน แบ่งเป็น 3 ชุด พร้อมคนเก็บ 2 ชุดใหญ่ที่มีรถชุดละ 3 คัน เก็บจากชุมชนโซนใต้ไล่ขึ้นไปทางเหนือ จากหนองสังข์ และขี้เหล็กใหญ่ขึ้นไป ส่วนชุดเล็กเก็บตามสถานที่ราชการ และจุดที่มีผู้แจ้งร้องเรียนเข้ามา