เลือกหน้า
🔴 การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิหลังน้ำลด 🔴
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ งานป้องกันฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำความสะอาด การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิ ทำความสะอาดถนนในเขตเมืองชัยภูมิ โดยนำรถฉีดน้ำ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ในถนน ทุกเส้นทาง อย่างต่อเนื่อง