เลือกหน้า

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการจัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย