เลือกหน้า

ภาระกิจอีกหนึ่งอย่างของ งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองขัยภูมิ คือ การทำบัตรประชาชน สามารถทำได้ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ในกรณีทำบัตรครั้งแรก ผู้ปกครองต้องนำเอกสารตัวจริง ใบเกิด ทะเบียนบ้าน และผู้ปกครอง( บิดา หรือ มารดา ) มาแสดงตนพร้อมในการขอทำบัตรครั้งแรก

16729378_1495715300447950_5018605258006888223_n 16806708_1495715230447957_4188998111185395215_n