เลือกหน้า

จังหวัดชัยภูมิโดยนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นาย บรรยง เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประกาศทำความสะอาดล้างถนน ป้องกันโควิด19 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถนนบรรณาการตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ จนถึง สี่แยกโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และ ห้าแยกโนนไฮจนถึงหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2564 บริเวณรอบอนุสาวรีย์ ด้วยสถานการณ์โควิด19 (COvid-19 ) ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิจะดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนโดยจะทำการล้างพื้นผิวจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 12.00 นในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกชาวชัยภูมิร่วมใจสวมใส่หน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างล้างมือ เข้าออกใช้แอพไทยชนะวิถีชีวิตใหม่ไม่ประมาทการ์ดไม่ตกป้องกันโควิด19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ