เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563 ปัจจุบันโรคติดต่อเชื้อไวรัาโคโรนา2019(โควิด-19) เริ่มควบคุมได้แล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอแจ้งประชาชนผู้อำนวยการค้าโปรดให้ความร่วมมือโดยจะเริ่มดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – การจัดเก็บค่าธรรมเนียม.pdf