เลือกหน้า

เนื่องด้วยกองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุ

๑. ตำแหน่งสถาปิก ระดับปฎิบัติการ                    จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฎิบัติการ         จำนวน ๑ อัตรา

ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศรับสมัครฯ (Final)

มาตรฐานกำหนดตน. (เอกสารหมายเลข 1)

แบบใบสมัครคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 2)

แบบเสนอแนวคิดฯ (เอกสารหมายเลข 3)

หลักสูตรการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 4)