เลือกหน้า

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการออกแบบ ตกแต่งพื้นที่บริเวณ โดยรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเจรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองชัยภูมิ