เลือกหน้า

กองช่างงานสาธารณูปโภค มาปรับ เกรด บดอัด ขยายพื้นผิวจราจร สายจากหลังวัดหนองสังข์ เลียบลำห้วยเสว ไปออกข้างบ้านหมอเหิม เชื่อมกับสายบายพาส เพื่อการเดินทางของพี่น้องประชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้รถใช้ถนน และเพื่อเป็นการขยายสองฝั่งลำห้วยเสวให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับประโยชน์สูงสุด