เลือกหน้า
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/388429056080297...
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564  วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น....