เลือกหน้า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิสู่ระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564...
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง...