เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลเมืองชัยภูมิสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านภูมิธนาธานี...
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564

ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป โดยในปีนี้ทางเทสบาลเมืองชัยภุมิได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้รองรับให้กับผู้ที่มา่วมทำบุญ ตักบาตรเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์...
การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

จังหวัดชัยภูมิโดยนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นาย บรรยง เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประกาศทำความสะอาดล้างถนน ป้องกันโควิด19 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถนนบรรณาการตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ จนถึง...
แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาขยะถือเป็นปัญหาระดับชาติเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ ในอดีต คือ รณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง และเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดเก็บขยะเป็นเวลา เพื่อไปจัดการที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในช่วงปี...