เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 โดยการนำของ นายกเทศมนต์ตรีเมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อสุขลักษณะ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ โดย นายราชันย์ ซุ่นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ...
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพืื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โดมศาลหนองปลาเฒ่า...
แอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิวให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ

แอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิวให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ขอขอบคุณแอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิว ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อใช้ในการปฏิติหน้าที่ จำนวน 16 ชิ้นครับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2563 #เมืองแห่งการให้...
ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

จากสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนและผู้ประกอบการค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าและผิวจราจร ถนนราชทัณฑ์และถนนหฤทัย จึงได้ดำเนินการตรวจสอบแผงจำหน่ายสินค้า...