เลือกหน้า
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

       จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดงานประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถนนบรรณาการ และถนนหฤทัย...
ประกาศบัญชีกำหนตราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ประกาศบัญชีกำหนตราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนตราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565

ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งบลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งบลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓...
🔸🔹ทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล🔹🔸

🔸🔹ทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล🔹🔸

ลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล —————————————————– ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09 : 00 น.เป็นต้นไป โดย...