เลือกหน้า
พัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ

พัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ถนนโนนไฮซอย 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่17 กันยายน...
สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต”

สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต”

ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” ❤️❤️ ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักว่าช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง คือตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรกของชีวิต...
ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563 งานศุนย์บริการกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนำนำด้านสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จักกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ...
กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการนำครุภัณฑ์และบุคลากรกองช่าง กำจัดวัชพืช ที่กรีดขวางทางน้ำในลำห้วยเสว เพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...