เลือกหน้า
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมือง ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564

ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป โดยในปีนี้ทางเทสบาลเมืองชัยภุมิได้จัดเตรียมปูเสื่อไว้รองรับให้กับผู้ที่มา่วมทำบุญ ตักบาตรเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์...
การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

จังหวัดชัยภูมิโดยนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นาย บรรยง เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประกาศทำความสะอาดล้างถนน ป้องกันโควิด19 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถนนบรรณาการตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ จนถึง...
เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ

...
งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๔

งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (๐๔๔) ๘๒๑๙๘๘ , ๘/๖๖๗๓ FAX ; (๐๔๔)๘๒๒๔๘๔ ****************************************************************************** เทศบาลเมืองชัยภูมิ...