เลือกหน้า
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร...
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน . (27 เมษายน 2565) 09.00 น. นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การ “บูรณาการหลักการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ...
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

                                          ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ            เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ——————————————————————————————————————————————– ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                 ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ                                 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕...