เลือกหน้า
งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในแต่เส้นที่มีขยะกระจายตามถนนก่อให้เกิดขยะปลิวตามท้องถนน...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
ค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ประจำปีพ.ศ. 2563

ค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...