เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

จ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกฝ่ายทุกกองภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงมีมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 จึงร่วมกันทำความสะอาด...
มาตรการเข้มงวดในช่วงที่โควิด-19 งานที่ไม่จัดไม่ได้ คือ งานศพ ในเขตเทศบาลเมืองขัยภูมิ

มาตรการเข้มงวดในช่วงที่โควิด-19 งานที่ไม่จัดไม่ได้ คือ งานศพ ในเขตเทศบาลเมืองขัยภูมิ

มาตรการเข้มงวดในช่วงที่โควิด-19 งานที่ไม่จัดไม่ได้ คือ งานศพ เทศบาลเมืองขัยภูมิมีมาตรการ โดยพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิและอสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับเจ้าภาพตั้งจุดลงทะเบียนงานสวดอภิธรรม ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ๑. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย...
ประชาสัมพันธ์ งดเปิดใช้บริการสวนสาธารณ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ งดเปิดใช้บริการสวนสาธารณ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กองวิชาการและแผนงานฯเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้นำรถประชาสัมพันธ์ ออกประการกาศแจ้งเรื่องการงดเปิดใช้บริการสวนสาธารณ ในเขตเทศบาล เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)...
จัดจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล

จัดจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการจัดจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาล เพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเข้าออกตลาดสดเทศบาล จำนวน 5 จุด โดยมีจนท.เทศกิจ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19 #กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย...
ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง

ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า สำหรับแจกจ่ายประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อไป #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19 #กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย...