เลือกหน้า
โครงการฝึกอบรมสาธิตการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายโดยเทศบาลเมืองชัยภูมิกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมสาธิตการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายโดยเทศบาลเมืองชัยภูมิกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมสาธิตการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายโดยเทศบาลเมืองชัยภูมิกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมี...
ทำความสะอาด ถนนชุมชนเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ทำความสะอาด ถนนชุมชนเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ทำความสะอาด ถนนชุมชนเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักาาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนเส้นชุมชนเมืองเก่าในเขตพื้นที่รับชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เก็บขยะ...
ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและอีกหลายสาเหตุ จึงเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการเสียหายและชำรุดเป็นช่วง ๆ...
ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนกุดแคน

ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนกุดแคน

ซ่อมแซมถนน ชุมชนกุดแคน เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและมีรถบรรทุกที่บันทุกหนักน้ำหนักเกิน...
กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนหนองบ่อ

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนหนองบ่อ

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนต่างที่เกิดความเสียหาย เช่น ฝาท่อระบายน้ำแตก หรือผุกร่อนจากการใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ฟุตบาททางเท้าได้รับความสะสะดวก...