เลือกหน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งกำลังดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล...
ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะ

ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและฟุตบาทในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะบริเวณถนนหฤทัย ถนนราชทัณฑ์ ถนนยุติธรรม จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 โดยการนำของ นายกเทศมนต์ตรีเมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อสุขลักษณะ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออกปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ โดย นายราชันย์ ซุ่นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ...
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพืื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โดมศาลหนองปลาเฒ่า...