เลือกหน้า
ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย...
การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามกฎกระทรวงการดำเนินการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง เริ่มจากบริเวณ ห้าแยกโนนไฮ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา ถึงถนนชัยประสิทธิ์ เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 8,400,000.- บาท ก่อสร้างด้วย...
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบายน้ำ...