เลือกหน้า
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมงาน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ...
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่พึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ...
จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำ “น้ำอภิเษก” และ “น้ำสรงพระมุรธาภิเษก” ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน นั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียด...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
สร้างวัคซีนใจ ภูมิคุ้มกันในชุมชน

สร้างวัคซีนใจ ภูมิคุ้มกันในชุมชน

โครงการอบรมแนวทางการสร้างวัคซีนใจเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน อบรมให้แกนนำด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อนำกลับมาดูแลตนเองและคนในบ้าน ด้วยหลัก “4 สร้าง 2 ใช้ ” 1.สร้างความปลอดภัย 2.สร้างความสงบ 3.สร้างความเข้าใจ และให้โอกาส 4.สร้างความหวัง โดยใช้ 1.ศักยภาพในชุม...