เลือกหน้า
อบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนำร่องในการจัดการขยะต้นทาง

อบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนำร่องในการจัดการขยะต้นทาง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (044 821988) ,816733 FAX ; (044) 822484 ****************************************************************************** เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
อบรมทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก

อบรมทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (04 821988) ,816673 FAX ; (044) 822484 ****************************************************************************** เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิรักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และนางจุฑามาศ พันธุ์โอภาส หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียด – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเท.pdf – สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลเ.pdf –...
ผลการประกวด Miss China Gold Chaiyaphum 2020

ผลการประกวด Miss China Gold Chaiyaphum 2020

ผลการประกวด Miss China Gold Chaiyaphum 2020 Miss China Gold Chaiyaphum 2020 หมายเลข 10 ธีระตรี สำราญชื่น ส่งเข้าประกวดโดย ร้านธนนิกานต์ไหมไทย รองอันดับ 1 หมายเลข 8 เมลดา วัฒนามนตรี ส่งเข้าประกวดโดย วิทยาลัย อาชีวศึกษามหานครอาเซียน รองอันดับ 2 หมายเลข 13 กมลชนก...