เลือกหน้า
สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ผู้มีสิทธิ์             27,544 ผู้มาใช้สิทธิ์       19,143 (70.00%) บัตรดี                  8,174 (94.94%) บัตรเสีย ...
เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

เชิญชวนประชาชนร่วม ทำประชาพิจารณ์แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน                ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป          ณ ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ            ...
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...