เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธิ

พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัคิการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัคิการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งกำลังดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล...
ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะ

ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและฟุตบาทในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าหรือทางสาธารณะบริเวณถนนหฤทัย ถนนราชทัณฑ์ ถนนยุติธรรม จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...