เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19...
พิธีมอบป้าย Thai Stop Covid

พิธีมอบป้าย Thai Stop Covid

พิธีมอบป้าย Thai Stop Covid สำหรับสถานประกอบการ ที่มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ทำพิธีมอบ ป้าย Thai Stop Covid ให้แก่สถานประกอบการ ที่มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยนายดุสิต...
ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)

ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานป้องกันฯ และผู้ประกอบการค้า...
ล้างทำควาสะอาดตลาดสดเทศบาล 2(ทุกวันพุธ)

ล้างทำควาสะอาดตลาดสดเทศบาล 2(ทุกวันพุธ)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2...
โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นและเครื่องล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อคัดกรองอุณหภูมิประชาชนที่มารับบริการในหน่วยงานราชการ...