เลือกหน้า
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตนและตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตนและตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตนและตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 11 จุด...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมตลาดคลองพุดซา เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมตลาดคลองพุดซา เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมตลาดคลองพุดซา เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 65 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 เม.ย.65

ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 65 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 เม.ย.65

ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ —————————————————————————– ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ชุมชนคลองเรียง ชุมชนใหม่พัฒนา ราษฎร์เจริญสุข —————————————————————————–...
ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09 : 00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09 : 00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ที่ทำการรักษาหายจากโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ...