เลือกหน้า
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัคิการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัคิการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งกำลังดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 โดยการนำของ นายกเทศมนต์ตรีเมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อสุขลักษณะ...
แอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิวให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ

แอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิวให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ขอขอบคุณแอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิว ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อใช้ในการปฏิติหน้าที่ จำนวน 16 ชิ้นครับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2563 #เมืองแห่งการให้...
ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

จากสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนและผู้ประกอบการค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าและผิวจราจร ถนนราชทัณฑ์และถนนหฤทัย จึงได้ดำเนินการตรวจสอบแผงจำหน่ายสินค้า...