เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งจุดคัดกรอง ตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งจุดคัดกรอง ตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิรับนโยบายจาก นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ให้ตั้งบริการจุดคัดกรองตรวจคนเข้าออกตลาดสดเทศบาล 1 และ ตลาดสดเทศบาล 2...
รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประการสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564...
แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

การทำความสะอาดล้างถนนป้องกันโควิด (COvid-19 ) 30 ธันวาคม 2563

จังหวัดชัยภูมิโดยนาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นาย บรรยง เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประกาศทำความสะอาดล้างถนน ป้องกันโควิด19 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถนนบรรณาการตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ จนถึง...
เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ

...