เลือกหน้า
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ไว้กับศูนย์สุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมผู้พามา 1 ท่าน...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันทำความดีพัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันทำความดีพัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่

ชาวชัยภูมิร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ——————————————————————- เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
เปิดไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาและนันทนาการ

เปิดไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาและนันทนาการ

เปิดไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาและนันทนาการ กีฬาEXTREME ให้ชาวชัยภูมิได้เล่น ————————————————————————– ณ ลานจอดรถคอนกรีต...
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

นายเอนก ชิณหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ...