เลือกหน้า
ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง เริ่มจากบริเวณ ห้าแยกโนนไฮ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา ถึงถนนชัยประสิทธิ์ เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 8,400,000.- บาท ก่อสร้างด้วย...
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบายน้ำ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผลเป็น ลบ (-) ไม่พบผู้ติดเชื้อ #เราคือครอบครัวเดียวกัน #นายกเล็กเมืองชัยภูมิ...
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายในตลาดของเรา...