เลือกหน้า
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโฯมัติไม่น้อยกว่า 6 สปีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น...
ประกวดราคารถยนต์นั่งส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง

ประกวดราคารถยนต์นั่งส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารดาวโหลดนี้...
ประกวดราคาซื้อวัสดุถังขยะทั่วไป

ประกวดราคาซื้อวัสดุถังขยะทั่วไป

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถังขยะทั่วไป สีน้ำเงิน ขนาด240ลิตร จำนวน75ใบ และถังขยะทั่วไป สีเหลือง ขนาด 240ลิตร จำนวน300ใบ รวมเป็น 375 ใบ  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน...
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเวชระเบียนศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเวชระเบียนศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเวชระเบียนศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑ เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ชุมชนเมืองน้อย) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด –...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...