เลือกหน้า
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้เน 3,321,800.00 บาท...
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโฯมัติไม่น้อยกว่า 6 สปีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น...
กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 CC

กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 CC

กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 CC เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตามเอกสารประกอบ รายละเอียด...
ประกวดราคารถยนต์นั่งส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง

ประกวดราคารถยนต์นั่งส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารดาวโหลดนี้...
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท 1.ถังรองรับขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 75 ใบ 2....