เลือกหน้า
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ด.๒-๑๑๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ด.๒-๑๑๒)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ด.๒-๑๑๒) เริ่มจาก บริเวณห้าแยกโนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ...
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจแอสฟัลท์ติกคนกรีต ถนนราษฎเจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจแอสฟัลท์ติกคนกรีต ถนนราษฎเจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจแอสฟัลท์ติกคนกรีต ถนนราษฎเจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒) จากบริเวณที่ทำการชุมชนราษฎร์เจริญสุขไปทางทิศเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-o๑o)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-o๑o)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-o๑o) บริเวณสี่แยกนนหฤทัยไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐) บรีเวณสามแยกวัตทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนสนามบิน ซอย ๒ ทั้งสองฝั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนสนามบิน ซอย ๒ ทั้งสองฝั่ง

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนสนามบิน ซอย ๒ ทั้งสองฝั่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง...