เลือกหน้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ถ.๒-๐๑๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ถ.๒-๐๑๒)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราศจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ชย.ถ.๒-๐๑๒) เริ่มจากบริวณห้าแยกโนนไไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนน ไฮ-เมืองเก่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนน ไฮ-เมืองเก่า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนน ไฮ-เมืองเก่า (ชย.ถ.๒-๐๖๔) จากแฟลตนิ่มมงคลไปทางทิศตะวันออก ถึงสะพานห้วยเสว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทสบาลเมืองชัยภูมี...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์เจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์เจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์เจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒) เริ่มจากบริเวณที่ทำการชุมชนราษฎร์เจริญสุขไปทางทิศเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐) บริเวณสามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า (ชย.๓.๒-๐๖๔)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า (ชย.๓.๒-๐๖๔)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า (ชย.๓.๒-๐๖๔) จากแฟลตนิ่มมงคลไปทางทิศตะวันออก ถึงสะพานห้วยเสว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ...