เลือกหน้า
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑)

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ 🔸เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ )จำนวน ๑๐ คัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ )จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑๐ คัน...
การขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

การขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่าย ขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง...