เลือกหน้า
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามเอกสารประกอบ เอกสารประกอบ –...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด –...
ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (26 สถานี) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท...
ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...