เลือกหน้า
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (26 สถานี) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท...
ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...