เลือกหน้า
ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดสื่อประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (26 สถานี) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท...
ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้เน 3,321,800.00 บาท...
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโฯมัติไม่น้อยกว่า 6 สปีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น...