เลือกหน้า
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด ดังนี้ 1. ชื่อการประกวด “Miss China Gold Chaiyaphum 2020” 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1 เป็นเพศชายโดยกำเนิด แต่มีบุคลิกลักษณะเป็นเพศหญิง (สาวประเภทสอง) 2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 2.3 มีอายุตั้งแต่...
ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ นางนพมาศ นางสาวกัญชพร เนตรแสงศรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเมวียา พรมชัย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจิราพร เทศน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวกนกพร หมื่นน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวพรพิมล...
งานแถลงข่าว “ชัยภูมิรันนิ่ง”

งานแถลงข่าว “ชัยภูมิรันนิ่ง”

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มYEC และหน่วยงานต่างๆ จัดงานแถลงข่าวโครงการ ชัยภูมิรันนิ่ง วิ่งชมเมืองพยาแล ซึ่งเป็นงานวิ่งรอบเมืองชัยภูมิ มี2ระยะ คือ Fun Run 4 กิโลเมตร และ...