เลือกหน้า
ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย...
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า  สำหรับแจกจ่ายประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อไป #ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19 #กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย #สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ติดต่อผู้อื่น...
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด ดังนี้ 1. ชื่อการประกวด “Miss China Gold Chaiyaphum 2020” 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1 เป็นเพศชายโดยกำเนิด แต่มีบุคลิกลักษณะเป็นเพศหญิง (สาวประเภทสอง) 2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 2.3 มีอายุตั้งแต่...
ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองชัยภูมิ นางนพมาศ นางสาวกัญชพร เนตรแสงศรี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวเมวียา พรมชัย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวจิราพร เทศน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวกนกพร หมื่นน้อย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวพรพิมล...