เลือกหน้า
สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ผู้มีสิทธิ์             27,544 ผู้มาใช้สิทธิ์       19,143 (70.00%) บัตรดี                  8,174 (94.94%) บัตรเสีย ...
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ เลือกตั้งท้องถิ่น...
ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป มีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22- 24 มีนาคม พ.ศ.  2564 ตั้งแต่เวลา 08.00...